Degradácia zelenej kávy

Degradáciu zelenej, zatiaľ neupraženej kávy chápeme ako súbor chemických zmien vyúsťujúcich do zhoršenej senzorickej kvality kávy, ktoré registrujeme po upražení. Degradovanie pôsobí predovšetkým na sladkosť a aciditu. Jedným z najčastejších znakov ,,starej” degradovanej kávy je drevená dochuť. Slangovo ju nazývame kartónový defekt. Kvalitu kávy a jej výsledné skóre stanovuje certifikovaný Q grader.Moderná technológia nám dnes […]

Degradácia zelenej kávy Čítajte ďalej »